ฮีลใจผ่านอุปกรณ์ Apple ในเดือนแห่งการดูแลสุขภาพจิต

ฮีลใจผ่านอุปกรณ์ Apple ในเดือนแห่งการดูแลสุขภาพจิต

16 ต.ค. 2566

SHARE WITH:

16 ต.ค. 2566

16 ต.ค. 2566

SHARE WITH:

SHARE WITH:

ฮีลใจผ่านอุปกรณ์ Apple ในเดือนแห่งการดูแลสุขภาพจิต

‘สุขภาพจิตเป็นสิทธิสากล’ เป็นธีมจากองค์การอนามัยโลก เนื่องในวันสุขภาพจิตโลกปีนี้

ตลอดทั้งเดือนนี้ (และตลอดไป) เราจึงอยากชวนทุกคนกลับมาทบทวนสุขภาพใจและสุขภาพกายของตัวเอง ด้วย Gadget ใกล้ตัวที่จะช่วยมอนิเตอร์ให้ได้รายละเอียดเชิงลึกทั้งจากร่างกาย การบันทึก และการทำแบบประเมิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในทุกวัน

 

IIIi - สำรวจสภาวะจิตใจ พร้อมกับแบบประเมินสุขภาพจิต

ชวนคุณมารู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึก ผ่านแอปพลิเคชั่น Health บน iPhone, iPad และ Apple Watch ผ่านการบันทึกเรื่องราวในจิตใจและอารมณ์ รวมทั้งการทำแบบประเมินความวิตกกังวล

จากการข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่การประเมินผลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ต่อไลฟ์สไตล์ อย่างการนอนหลับหรือออกกำลังกาย หรือผลลัพธ์จากแบบประเมินสภาพจิตใจสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับการพูดคุยกับการรักษาในสถานพยาบาลได้ด้วย

การใช้งาน : แอป Health > Mental Wellbeing > State of Mind

 

IIIi - การฝึกสติและทำสมาธิ

สำหรับผู้ใช้งาน Apple Watch มีแอป Mindfulness ที่จะชวนคุณแบ่งเวลาวันละ 2-3 นาที เพื่อพักจิตใจจากความวุ่นวายภายนอก ตั้งสมาธิกับเวลาเล็กน้อยตรงหน้าเหล่านี้ หรือจะสร้างหน้าปัดนาฬิกาหายใจ ช่วยกระตุ้นความผ่อนคลายและหายใจอย่างมีสมาธิได้ตลอดวัน

การใช้งาน : แอป Mindfulness บน Apple Watch

 

IIIi - ติดตามการนอนหลับ

ปัญหาใหญ่ของผู้คนที่มาจากหลากหลายสาเหตุ แอปพลิเคชั่นช่วยเหลือกิจกรรมการนอนบน Apple Watch และ iPhone เป็นผู้ช่วยให้สามารถสร้างตารางเวลาและกิจวัตรการเข้านอน เพื่อให้บรรลุภารกิจการนอนหลับประจำวัน การบันทึกการนอนหลับยังช่วยประเมินประสิทธิภาพการนอน ส่งเสริมสุขภาพดีทั้งกายและใจ

การใช้งาน : แอป Health > Set Up Sleep

 

IIIi - ตรวจสอบกิจกรรมในช่วงกลางวัน

แสงธรรมชาติในช่วงกลางวันส่งผลทางบวกต่อสภาพจิตใจ ทั้งเรื่องความสดชื่น และการใช้ชีวิตตามวงรอบนาฬิกาชีวภาพ คุณสมบัติใหม่ของ Apple Watch มาพร้อมกับฟีเจอร์การบันทึกระยะเวลาที่ใช้ท่ามกลางแสงช่วงกลางวัน และยังสามารถแชร์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสำรวจคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวได้ด้วย

การใช้งาน : แอป Health > Time in Daylight บน Apple Watch


ข้อมูลจาก Apple Thailand


‘สุขภาพจิตเป็นสิทธิสากล’ เป็นธีมจากองค์การอนามัยโลก เนื่องในวันสุขภาพจิตโลกปีนี้

ตลอดทั้งเดือนนี้ (และตลอดไป) เราจึงอยากชวนทุกคนกลับมาทบทวนสุขภาพใจและสุขภาพกายของตัวเอง ด้วย Gadget ใกล้ตัวที่จะช่วยมอนิเตอร์ให้ได้รายละเอียดเชิงลึกทั้งจากร่างกาย การบันทึก และการทำแบบประเมิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในทุกวัน

 

IIIi - สำรวจสภาวะจิตใจ พร้อมกับแบบประเมินสุขภาพจิต

ชวนคุณมารู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึก ผ่านแอปพลิเคชั่น Health บน iPhone, iPad และ Apple Watch ผ่านการบันทึกเรื่องราวในจิตใจและอารมณ์ รวมทั้งการทำแบบประเมินความวิตกกังวล

จากการข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่การประเมินผลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ต่อไลฟ์สไตล์ อย่างการนอนหลับหรือออกกำลังกาย หรือผลลัพธ์จากแบบประเมินสภาพจิตใจสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับการพูดคุยกับการรักษาในสถานพยาบาลได้ด้วย

การใช้งาน : แอป Health > Mental Wellbeing > State of Mind

 

IIIi - การฝึกสติและทำสมาธิ

สำหรับผู้ใช้งาน Apple Watch มีแอป Mindfulness ที่จะชวนคุณแบ่งเวลาวันละ 2-3 นาที เพื่อพักจิตใจจากความวุ่นวายภายนอก ตั้งสมาธิกับเวลาเล็กน้อยตรงหน้าเหล่านี้ หรือจะสร้างหน้าปัดนาฬิกาหายใจ ช่วยกระตุ้นความผ่อนคลายและหายใจอย่างมีสมาธิได้ตลอดวัน

การใช้งาน : แอป Mindfulness บน Apple Watch

 

IIIi - ติดตามการนอนหลับ

ปัญหาใหญ่ของผู้คนที่มาจากหลากหลายสาเหตุ แอปพลิเคชั่นช่วยเหลือกิจกรรมการนอนบน Apple Watch และ iPhone เป็นผู้ช่วยให้สามารถสร้างตารางเวลาและกิจวัตรการเข้านอน เพื่อให้บรรลุภารกิจการนอนหลับประจำวัน การบันทึกการนอนหลับยังช่วยประเมินประสิทธิภาพการนอน ส่งเสริมสุขภาพดีทั้งกายและใจ

การใช้งาน : แอป Health > Set Up Sleep

 

IIIi - ตรวจสอบกิจกรรมในช่วงกลางวัน

แสงธรรมชาติในช่วงกลางวันส่งผลทางบวกต่อสภาพจิตใจ ทั้งเรื่องความสดชื่น และการใช้ชีวิตตามวงรอบนาฬิกาชีวภาพ คุณสมบัติใหม่ของ Apple Watch มาพร้อมกับฟีเจอร์การบันทึกระยะเวลาที่ใช้ท่ามกลางแสงช่วงกลางวัน และยังสามารถแชร์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสำรวจคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวได้ด้วย

การใช้งาน : แอป Health > Time in Daylight บน Apple Watch


ข้อมูลจาก Apple Thailand


Text:

Nathanich C.

Nathanich C.

PHOTO:

Related Posts